Saturn-5 raketasidan bosma taxta, tushuntirishlardan teskari gidrotexnika